Administratíva, biznis centrá

Administratívne firmy, budovy a biznis centrá majú svoje špecifické požiadavky. Spravidla sa v nich nachádza väčšie množstvo ľudí a firiem na rôznych poschodiach. Vlastníci a správcovia budov by preto mali dbať o to, aby zabezpečili maximálnu ochranu svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov dodávateľských spoločností.

Inšpektori práce totiž s úplnou presnosťou poznajú slabé stránky takýchto priestorov. Lepšia je prevencia, než viera v to, že sa nič nestane. Nájomníci priestorov či zamestnanci sa zároveň môžu venovať svojim povinnostiam bez obáv o svoje zdravie.
 

Aké sú úskalia v tejto oblasti?

Biznis centrá, administratívne budovy a firmy sa považujú neprávom za bezpečné priestory, kde sa nemôže nič stať. Vysoká koncentrácia ľudí znamená zvýšené nároky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Riziká sú spojené aj s prácou so zobrazovacími jednotkami a elektronikou.

Netreba zabúdať ani na činnosti spojené s údržbou a opravami budov. Výškové či upratovacie práce sú zvyčajne vykonávané externými firmami. Aj tie musia mať bezpečné podmienky pre výkon svojej práce. Inak hrozia vážne zdravotné následky pri zanedbaní predpisov.

Ochrana pred požiarmi je v takýchto priestoroch výzvou a musí byť detailne koordinovaná. Myslieť treba na priechodnosťi únikových schodísk a východov, ako aj na evakuačné výťahy pre ľudí s telesným postihnutím, tehotné ženy či seniorov.

 

Chcete týmto rizikám predchádzať? Radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás