Hasiace prístroje a hydranty

Spoľahnite sa na naše služby, ktoré zabezpečujeme pre hasiace prístroje, hydranty, požiarne zariadenia a ich príslušenstvo.
 

Čo vám vieme poskytnúť?

 

Z kapacitných dôvodov vykonávame revízie, kontroly či opravy prioritne u našich zmluvných klientov. Naši klienti sa tak môžu spoľahnúť, že ich prístroje a zariadenia sú spolu s príslušenstvom kedykoľvek pripravené splniť svoj účel. Pravidelné kontroly, revízie a opravy sú zároveň jedným z kritérií pri posudzovaní v prípade poistných udalostí.

 

Predaj a montáž hasiacich prístrojov

Predaj príslušenstva a náhradných dielov požiarnych zariadení

Bezpečnostné značenia

Kontaktujte nás