Praktická príručka Odborná spôsobilosť na obsluhu pracovných prostriedkov

Národný inšpektorát práce a spoločnosť Slovnaft a.s. pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku zameranú na