Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Slovensku stagnuje

Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a pracovných podmienok u slovenských zamestnávateľov a fyzických