E-learning

Spoločnosť GAJOS, s.r.o. poskytuje vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce na základe Oprávnenia na výchovu a vzdelávanie (č. VVZ-0607/07-01.1) aj formou elearningu.

Elearning ako forma vzdelávania spĺňa požiadavky platnej legislatívy a na základe splnených podmienok bol schválený Národným Inšpektorátom Práce SR.

 

E-learningové kurzy poskytujú


Technické požiadavky


Ponúkame elearningové školenia


BOZP

OPP

Vodiči