E-learning

Vďaka našim e-learningovým kurzom získate rýchlejší a efektívnejší spôsob vzdelávania a školení zamestnancov v rôznych oblastiach.

Poskytujeme vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce na základe Oprávnenia na výchovu a vzdelávanie (č. VVZ-0607/07-01.1) aj formou e-learningu. E-learning ako forma vzdelávania spĺňa požiadavky platnej legislatívy a na základe splnených podmienok bola schválená Národným Inšpektorátom Práce SR.

V rámci E-learningových kurzov ponúkame:


Technické požiadavky:


Ponúkame e-learningové školenia:


BOZP

OPP

Vodiči

 

Inštruktážne video: