Firmy v oblasti obchodu a servisných služieb

Oblasť obchodu a servisných služieb je mimoriadne náročná na organizovanie jednotných školení. Výzvou je zvyčajne zhromaždiť všetkých servisných technikov či odborných pracovníkov s celoslovenskou pôsobnosťou na jedno miesto.

Okrem školení, ktoré sú povinné zo zákona, vám vieme poskytnúť, zabezpečiť a zorganizovať aj nadštandardné školenia, ktoré vyplývajú z vašich interných nariadení či certifikátov.

 

Aké sú riziká v oblasti

 

Aké sú zákonné povinnosti?

Kontaktujte nás