Kariéra

Staňte sa súčasťou profesionálneho tímu s viac ako 20-ročnými skúsenosťami.

Aktuálne voľné pracovné pozície

Pozrite si aktuálnu ponuku pracovných miest na portáli profesia.sk.

Ak vás zaujala niektorá z našich ponúk, pošlite nám svoj životopis* so stručným motivačným listom na e-mailovú adresu kariera@gajos.sk. Kontaktovať budeme len vybraných záujemcov.

Aktuálne pracovné stáže

Prax a pracovné stáže sú určené pre študentov so zameraním na bezpečnosť pri práci, požiarnu ochranu alebo verejné zdravotníctvo. V prípade záujmu nám pošlite svoj životopis* so stručným motivačným listom na e-mailovú adresu kariera@gajos.sk.


* K životopisu je potrebné pripojiť nasledovné znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov:

„Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti GAJOS, s. r. o. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov, s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.“