Novozaložené firmy

Ste zamestnávateľ?


Ako zamestnávateľ ste povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie BOZP a OPP.
 


Viete, aké sú vaše povinnosti?

 

Podnikáte bez zamestnancov?


Ste fyzická osoba (SZČO), ktorá je podnikateľom, ale nie je zamestnávateľom?

V rámci BOZP zodpovedáte sami za seba, no pracovný úraz spôsobený vašou nepozornosťou alebo porušením BOZP vám môže spôsobiť ekonomické problémy. Týka sa to najmä spoločných pracovísk, kde spolupracujete so zamestnancami iných firiem či inými SZČO. Pre OPP je rozhodujúcim parametrom vykonávaná činnosť a jej miesto výkonu.

 

Užitočné rady pre vás

Pozrieť referencie