Obchodné reťazce a firmy s početnými prevádzkami

Obchodné reťazce a klienti s väčším počtom prevádzok majú v oblastiach týkajúcich sa bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby špecifické potreby. Čelia vysokej fluktuácii a potrebe zabezpečiť odborné školenia väčšiemu počtu zamestnancov.

Časté kontroly zo strany štátnych inštitúcií vyžadujú jednotnú dokumentáciu (aj v zmysle medzinárodných štandardov ISO). Dokumentácia musí byť dostupná nielen na centrále spoločnosti, ale aj na jednotlivých prevádzkach.

 

Je to aj váš prípad?

Ponúkame vám riešenia nasledovných problémov:

 

Vysoká fluktuácia

Riešenia

 

Nejednotnosť dokumentácie

Riešenia

 

Problematická dostupnosť dokumentácie a evidencia

Riešenia

 

Nekoordinovaný postup výkonu činností

Riešenia

 

Problém s pridelením zodpovednosti

Riešenia

 

Náročná komunikácia s viacerými dodávateľmi alebo osobami

Riešenia

Pozrieť referencie