Oprávnenia

Oprávnenie na vykonávanie odborných činností vydané NIP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.

 

Oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce vydané NIP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.

 

Oprávnenia na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení vydané OPO v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.

 

Oprávnenie na vykonávanie odborných činností a služieb vydané ÚVZ a akreditáciu vydanú MŠ SR

 

Ďalšie certifikáty