Spolupráca a partnerstvo

Spolupráca s univerzitami


Za účelom prepájania vzdelávania a praxe spolupracujeme s Materiálovotechnologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity so sídlom v TrnaveFakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity.

V rámci spolupráce ponúkame študentom odbornú prax a pracovnú stáž a zúčastňujeme sa aj na univerzitných aktivitách, napríklad kariérnych veľtrhoch. Rovnako sa zapájame aj do vzdelávacieho procesu. Navrhujeme témy záverečných prác, ktoré následne vedieme alebo konzultujeme.

Pozrieť si aktuálne stáže

Členstvo v domácich a medzinárodných organizáciách


 

 

Partnerstvo

Aby sme svojim klientom garantovali komfort, úzko spolupracujeme aj s Oprávnenými Právnickými Osobami (OPO - definované podľa § 14 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.), konkrétne s Technickou inšpekciou a s Technickým skúšobným ústavom Piešťany. V oblasti ochrany osobných údajov, ako aj zabezpečenia  externých auditov v zmysle medzinárodných noriem ISO a OHSAS spolupracujeme s certifikačným orgánom CeMS, s. r. o..