Stavebné firmy

Stavebníctvo patrí medzi najrizikovejšie odvetvia, preto považujeme bezpečnosť na všetkých úrovniach za dvojnásobne dôležitú.

Našim úspechom je nielen dielo postavené včas, ale rovnako aj bezúrazový priebeh stavebných prác vo všetkých fázach. 

Preto ponúkame odborný dohľad a služby autorizovaného bezpečnostného technika a zároveň služby koordinátora BOZP na stavenisku.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia radí a pomáha dodávateľovi a stavebnému dozoru uvádzať do praxe preventívne opatrenia počas všetkých fáz projektu.

Naši klienti sa môžu spoľahnúť na koordinátora, ktorý ovláda svoje kompetencie, má potrebné znalosti a vie poskytnúť expertízu prostredníctvom svojho know-how. Samozrejme, naši koordinátori sa sústredia aj na striktné plnenie svojich povinností a situáciu posudzujú svojím nezávislým profesionálnym pohľadom.

 

Kompetencie koordinátora

 

Znalosti koordinátora

 

Know – how koordinátora

 

Povinnosti koordinátora

 

Nezávislosť koordinátora

 

Stavby realizované pod našim dozorom: 

 


Koordinácia stavebných prác pre nás znamená oveľa viac, ako len plniť požiadavky definované v právnych a ostatných predpisoch. Naši klienti sa môžu spoľahnúť na nadštandardné služby.

Prezrieť referencie    Kontaktujte nás