Výroba a priemysel

Pomôžeme vám predísť pracovným úrazom, pretože riziko úrazov je vo výrobnej sfére mimoriadne vysoké.

Vykonáme odborné zaškolenie vašich zamestnancov a zabezpečeníme revízie vašich technických zariadení, aby vaši zamestnanci mohli bezpečne pracovať. Segment priemyslu a výroby je náročný nielen na zabezpečenie BOZP, OPP, ale aj PZS a ŽP. Radi vám zabezpečíme služby, dokumentáciu či smernice aj nad rámec zákona, presne podľa vašich špecifických požiadaviek.

 

Možné riziká:

 

Aké sú zákonné povinnosti?

Prezrieť referencie    Kontaktujte nás