Výroba a priemysel

Segment priemyslu a výroby je náročný nielen na zabezpečenie BOZP, OPP, ale aj PZS a ŽP. Samozrejme, radi vám zabezpečíme aj služby, dokumentáciu či smernice aj nad rámec zákona, presne podľa vašich špecifických požiadaviek.

 

Aké sú riziká v oblasti?

 

Aké sú zákonné povinnosti?

Kontaktujte nás