Administratíva, biznis centrá

Pomôžeme vám zabezpečiť maximálnu ochranu vašich zamestnancov a nájomníkov, ako aj zamestnancov dodávateľských spoločností.

Administratívne firmy, budovy a biznis centrá majú svoje špecifické požiadavky. Na rôznych poschodiach v nich pracuje množstvo ľudí z viacerých firiem. Vlastníci a správcovia budov by preto mali dbať o to, aby zabezpečili maximálnu ochranu svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov dodávateľských spoločností.

Pomôžeme vám odstrániť slabé stránky takýchto priestorov, aby sa nájomníci a zamestnanci mohli bez obáv venovať svojim povinnostiam.

Najčastejšie riziká:

  • Fluktuácia zamestnancov,
  • vysoký počet zamestnancov najímaných nárazovo,
  • vysoká koncentrácia osôb v malom priestore,
  • riziká spojené so vznikom chorôb z povolania.

Vysoká koncentrácia ľudí v biznis centrách, administratívnych budovách a firmách znamená zvýšené nároky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Riziká sú spojené aj s prácou so zobrazovacími jednotkami a elektronikou.

Nezabúdajte ani na činnosti spojené s údržbou a opravami budov. Výškové či upratovacie práce zvyčajne vykonávajú externé firmy. Aj tie však musia mať bezpečné podmienky pre výkon svojej práce, inak hrozia vážne zdravotné následky pri zanedbaní predpisov.

Ochrana pred požiarmi je v takýchto priestoroch výzvou a musí byť detailne koordinovaná. Myslieť treba na priechodnosť únikových schodísk a východov, ako aj na evakuačné výťahy pre ľudí s telesným postihnutím, tehotné ženy či seniorov.

Naše služby:

  • pokrytie zákonných požiadaviek základným balíkom služieb,
  • opora aj v prípade interných kontrol,
  • e-learningový modul „Personalistika a zamestnanci“ pre HR oddelenia  s prehľadnou evidenciou školení a ich platnosti. Tento modul je obľúbený najmä pri vysokom počte zamestnancov,
  • pokrytie všetkých rizík v súlade s vašimi požiadavkami a platnou legislatívou.

Pozrieť referencie

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás