Aktuality

Pracovná zdravotná služba: Predchádzajte chorobám a úrazom na pracovisku

Vedeli ste, že ako zamestnávateľ ste povinný poskytnúť zamestnancom pracovnú zdravotnú službu? Jej absencia môže byť stíhaná pokutou. Zistite všetko dôležité, čo je potrebné vedieť o tejto dôležitej povinnosti.

5 dôvodov, prečo je potrebné dodržiavať požiarny poriadok na pracovisku

Vďaka kalitnému riešeniu požiarnej ochrany efektívne bojujete proti najrôznejším haváriám. Viete, prečo je vhodné prenechať tento krok na odborníkov?

Pracovný úraz na pracovisku

Pracovný úraz na pracovisku je vždy nepríjemná udalosť. Viete, čo je to pracovný úraz a kedy ho máme hlásiť? Prečítajte si náš článok a dozviete sa viac.

Bezpečnosť pri práci: Ako úspešne a efektívne chrániť zdravie zamestnancov?

Podnikáte v oblasti zameranej na strojársku výrobu? V tom prípade určite viete, že v strojárstve je riziko úrazov alebo havárií štatisticky vyššie. Ako toto riziko znížiť a chrániť tak zdravie svojich zamestnancov a stav technických zariadení?

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás