Ako používať respirátor ? Rady od špecialistov.

Už od prvých dní, ako sa covid-19 stal témou číslo jedna, sa odborná verejnosť zhodla na tom, že k zamedzeniu šírenia infekcie je potrebné chrániť seba a ostatných dodržaním  prísnych hygienických pravidiel. Ich súčasťou je ochrana nosa a úst, pri jej použití je podstatné správne zaobchádzanie a používanie ochranných pomôcok, z ktorých najúčinnejšie skupinu predstavujú respirátory.

respirátor

Ako funguje respirátor ?

Na rozdiel od ochranných rúšok, respirátor chráni osobu, ktorá ho používa, pred vdýchnutím choroboplodných zárodkov (prienikom baktérií či vírusov) z okolitého prostredia. Respirátory fungujú na princípe filtrovania vzduchu, ktorý človek vdychuje, a zachytávajú z neho škodlivé látky.

Respirátory nájdete v troch ochranných triedach FFP1, FFP2, FFP3, no v prípade ochrany pred koronavírusom je najúčinnejší respirátor triedy FFP3. Z množstva druhov respirátorov si môžete vybrať tiež respirátory s ventilom určeným na vydychovanie, čo pre zdravého človeka predstavuje ideálnu voľbu. Na druhej strane nevýhodou výdychového ventila je v prípade kýchnutia únik kvapôčok do prostredia, čo určite v tejto situácii nikto nechce.

Respirátory FFP1 – táto skupina respirátorov je vybavená filtrom, ktorý je vhodné použiť v prostredí bez výraznej škodlivosti, dokážu filtrovať hmotné častice, prach, peľ a sú schopné zachytiť častice s účinnosťou 78 %. Nie sú schopné zachytiť vírusy, teda nie sú vhodné do prostredia s výskytom patogénov.

Respirátory FFP2 – musia byť schopné zachytiť minimálne 92 % častíc, ktoré sú vo vzduchu. Odporúčajú sa použiť v prostredí, v ktorom sa nachádzajú zdraviu škodlivé častice, ktoré môžu ohroziť dýchací systém osôb. Respirátory FFP2 je vhodné používať ako ochranu pred škodlivými časticami a aerosólmi (drevené, železné, sklenené vlákna), pesticídmi rozpustnými vo vode, biologickými zlúčeninami, plesňou, hubami, prachom z rastlín v poľnohospodárstve a výfukovými plynmi.  

Respirátory FFP3 – tieto respirátory ponúkajú najvyššiu možnú ochranu dýchacieho ústrojenstva. Na túto skupinu respirátorov sú kladené požiadavky na minimálne 98 % úroveň ochrany pred časticami s veľkosťou do 0,6 μm.

Ako dlho vydrží (koľko vydrží) respirátor ?

Ako dlho respirátory plnia ochrannú funkciu, záleží na celej rade faktorov, ako napr.:

●        intenzite dýchania,

●        koncentrácii infekčných látok v prostredí,

●        teplote a vlhkosti vzduchu.

Podľa pokynov výrobcu sa doba použitia u jednorázových respirátorov spravidla uvádza od 3 do 8 hodín.

Ako si nasadiť respirátor ?

Pred nasadením respirátora je potrebné umyť si ruky vodou a mydlom, skontrolovať respirátor kvôli prípadným trhlinám alebo iným poškodeniam.

Respirátor si nasaďte tak, aby tesne doliehal k tvári. Okraje zaistite, aby neodstávali. Správne nasadený respirátor musí zakrývať ústa, nos aj bradu. Páni s bradou musia byť oholení. Cez netesnosti, ktoré by spôsobila brada, by mohol prenikať nefiltrovaný vzduch a respirátor by stratil účinnosť.   

Pri snímaní ochranných respirátorov z tváre sa nedotýkajte časti, ktorá filtrovala vzduch a, samozrejme, opäť nezabudnite na umytie rúk vodou a mydlom.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás