Bezpečnosť práce: Ako zabezpečiť ochranu pri práci vo výškach ?

Autor: Martin Trnovský

Práce vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou predstavujú jedny z najnebezpečnejších činností. Ide o každú prácu na mieste, z ktorého môžete spadnúť a zraniť sa, ak by neboli prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia. Čo všetko musíte urobiť, aby ste pri práci vo výškach zabezpečili ochranu svojim zamestnancom aj sebe ?

práce vo výškach

Vyhodnotenie všetkých rizík

Pracovať vo výškach môžete jednorázovo, ak si to vyžaduje konkrétna úloha, alebo môže ísť o súčasť vašich denných povinností. V každom prípade ešte pred samotným začiatkom práce zhodnoťte všetky riziká a príjmite tie správne bezpečnostné opatrenia.

Zhodnotenie rizík a z nich vyplývajúce bezpečnostné opatrenia sú základom práce vo výškach, najmä keď pracujete:

 

Zabezpečenie proti pádu

Pád je prirodzene prvá vec, ktorá sa vám môže prihodiť pri práci vo výškach. Aby ste predišli pádu a zraneniam, musíte podľa Vyhlášky č. 147/2013 Z. z. o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach vykonať ochranu kolektívnym alebo osobným zabezpečením nezávisle od výšky na všetkých pracoviskách, kde hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života.

 

Ďalšie dôležité bezpečnostné opatrenia

 

BOZP a školenia zamestnancov

Či už vykonávate maliarske práce, klampiarske práce, montážne, umývacie alebo iné práce vo výškach, vždy vám bude hroziť určitý stupeň nebezpečenstva. Vytvorte svojim zamestnancom pracovné prostredie, kde bude bezpečnosť na prvom mieste a obráťte sa pritom na skúseného partnera.

Zabezpečíme potrebné školenia vašich zamestnancov pri práci vo výškach a vypracujeme dokumentáciu BOZP, ktorú neustále aktualizujeme. Vykonáme aj pravidelné kontroly na vašich pracoviskách a poradíme vám, ako odstrániť prípadné nedostatky. Máte ďalšie otázky ? Kontaktujte nás a radi vám na ne odpovieme. 


Martin Trnovský autorizovaný bezpečnostný technik

V oblasti BOZP pracuje takmer 10 rokov. Ako odborný pracovník BOZP má skúsenosti so zákazníkmi rôzneho zamerania, venuje sa tiež oblasti výchovy a vzdelávania, tak vo vzťahu k zákazníkom, ako aj v rámci interných procesov. Neoddeliteľnou šúčasťou jeho práce je komunikácia s národnými autoritami v rámci problematiky BOZP. Rád sa účí nové veci a v prípade záujmu nadobudnuté vedomosti a skúsenosti rád odovzdáva ďalším.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás