E-learning pre všetkých

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme pre našich zákazníkov, po dobu trvania mimoriadnej krízovej situácie, pripravili E-LEARNINGOVÉ VZDELÁVANIE – BEZPLATNE pre všetkých zmluvných klientov – jedná sa o aktuálne najbezpečnejší spôsob ako zvládnuť povinné školenia BOZP a OPP a tým aj dodržať požiadavky legislatívy.

E-learning ako forma vzdelávania spĺňa požiadavky platnej legislatívy a na základe splnených podmienok bola schválená Národným Inšpektorátom Práce SR.

Sú dva spôsoby, ako môžete E-learningové vzdelávanie využívať:

  • Pošlete požiadavku na školenie spolu s potrebnými údajmi nám a my Vašim zamestnancom vygenerujeme prístup do kurzu.
  • Školenia si môžete vytvárať samostatne v úlohe tzv. Moderátora v našom E-learningovom systéme.

Ponuka e-learningových kurzov:e-learning

  • Vstupné školenie BOZP a OPP,
  • Opakované školenie BOZP a OPP,
  • Školenie vodičov referentských vozidiel (do 3,5 t).

Z každého školenia je vygenerovaný výstup – záznam zo školenia.

 Ako naša e-learningová aplikácia funguje?

1. Zákazník požiada prostredníctvom kontaktnej osoby o prihlasovacie údaje ku školeniu mailom v prípade, že zákazník má záujem vytvárať a spravovať prihlasovacie údaje pre svojich zamestnancov sám, bude mu na základe jeho požiadavky vytvorený prístup v úlohe “Moderátora kurzu”.

Pre vytvorenie užívateľského konta sú potrebné nasledovné informácie:

  • meno a priezvisko zamestnanca
  • termín nástupu alebo termín opak. školenia
  • pracovné zaradenie
  • prevádzka/stredisko
  • email, na ktorý budú prihlasovacie údaje zaslané

2. Obratom pošleme prihlasovacie údaje kontaktnej osobe alebo priamo užívateľovi

3. Zamestnanec školenie absolvuje a vytlačí si záznam, ktorý podpíše

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať a dovoľte zapriať Vám veľa síl v tomto náročnom období a najmä pevné zdravie.


Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás