Vážení obchodní partneri,

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť a potrebu zabezpečovať požiadavky Vás – našich klientov. Naďalej zabezpečujeme a poskytujeme naše služby u všetkých našich zákazníkov za prísnych hygienických opatrení, ktoré sú vopred dohodnuté s každým zákazníkom v zmysle aktuálne platných právnych predpisov a odborných usmernení UVZ SR.

Našou snahou je aj napriek náročnej situácií a obmedzených podmienkam udržať požadovanú odbornosť a zmluvne dohodnuté termíny.

V zmysle vydaných opatrení UVZ SR dodržujeme prísne ochranné opatrenia za účelom vzájomnej ochrany pred šírením ochorenia COVID-19, preto pri osobnom výkone služieb sú všetci naši odborní pracovníci vybavení:

  • Ochrannými rúškami
  • Rukavicami
  • Dezinfekciou

Zároveň aktívne pracujú len tí zamestnanci spoločnosti GAJOS, s.r.o., ktorí sú zdraví a neprejavujú akékoľvek príznaky zdravotných ťažkostí.

Všetkých klientov chceme informovať, že v zmysle usmernenia Národného inšpektorátu práce sa zákaz posktovania služieb netýka výkonu služieb BOZP a požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom. V prípade riešenia požiadaviek a poradenstva všetkým naším klientom okrem fyzického výkonu poskytujeme telefonické či emailové odborné poradenstvo.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte prideleného odborného pracovníka alebo na stránke Kontakt


Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás