Stanoviská štátnych inštitúcií

Vážení obchodní partneri,

dávame Vám do pozornosti nasledovné linky, kde príslušné štátne inštitúcie poskytujú aktuálne informácie v súvisliosti s mimoriadnou epidemiologickou situáciou v súvislosti s poskytovaním a zabezpečovaním našich služieb:

  • Národný inšpektorát práce:

https://www.ip.gov.sk/koronavirus-informacie/?ip=

  • Úrad verejného zdravotníctva SR:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

  • Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webovej stránke:

https://www.korona.gov.sk/


Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás