Vďaka našim e-learningovým kurzom získate rýchlejší a efektívnejší spôsob vzdelávania a školení zamestnancov v rôznych oblastiach.

Poskytujeme vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce na základe Oprávnenia na výchovu a vzdelávanie (č. VVZ-0607/07-01.1) aj formou e-learningu. E-learning ako forma vzdelávania spĺňa požiadavky platnej legislatívy a na základe splnených podmienok bola schválená Národným Inšpektorátom Práce SR.

V rámci E-learningových kurzov ponúkame:

 • individuálny prístup ku kurzom
 • rýchlejší a efektívny spôsob vzdelávania
 • možnosť návratu k informáciám
 • online komunikáciu so školiteľom
 • názorné ukážky (využívanie obrázkov, animácií, videí)
 • overenie vedomostí formou testu
 • generovanie záznamu o úspešnom absolvovaní školenia

Ponúkame elearningové školenia

BOZP

Bezpečnosť a ochrana pri práci pre vedúcich / ostatných zamestnancov.

OPP

Ochrana pred požiarmi pre vedúcich / ostatných zamestnancov.

Vodiči

Školenie vodičov referentských vozidiel.

Technické požiadavky:

 • Základné práce s PC, pripojenie na internet,
 • Internetový prehliadač, (Firefox, Explorer, Google Chrome),
 • Zvukový výstup (kurzy obsahujú audio a video nahrávky),
 • Adobe flash player, MS Office alebo Open Office,
 • Adobe reader.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás