Vďaka našim e-learningovým kurzom získate rýchlejší a efektívnejší spôsob vzdelávania a školení zamestnancov v rôznych oblastiach.

Poskytujeme vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce na základe Oprávnenia na výchovu a vzdelávanie (č. VVZ-0607/07-01.1) aj formou e-learningu. E-learning ako forma vzdelávania spĺňa požiadavky platnej legislatívy a na základe splnených podmienok bola schválená Národným Inšpektorátom Práce SR.

V rámci E-learningových kurzov ponúkame:

Ponúkame elearningové školenia

BOZP

Bezpečnosť a ochrana pri práci pre vedúcich / ostatných zamestnancov.

OPP

Ochrana pred požiarmi pre vedúcich / ostatných zamestnancov.

Vodiči

Školenie vodičov referentských vozidiel.

Technické požiadavky:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás