Privacy

ZODPOVEDNÁ OSOBA
V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a podľa ustanovení (§ 44) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby:

GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Anna Gardášová
mobil: 0917 976 867
e-mail: gdpr@gajos.sk

Contact us

Interested in our services?

Contact us