Potrebujete vyriešiť BOZP? | Požiarnu ochranu? | Pracovnú zdravotnú službu? | Kliknite sem.

Platobné podmienky

(bod 6 Všeobecných obchodných podmienok)

6. Kúpna cena a platobné podmienky

6.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za tovar, ako aj prípadné súvisiace poplatky, a to vo výške, dohodnutej v kúpnej zmluve.

6.2 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu ako aj prípadné súvisiace poplatky spôsobom, ktorý si kupujúci vybral  v objednávke, ktorá bola záväzne akceptovaná predávajúcim.

6.3 Možnosti úhrady kúpnej ceny a súvisiacich poplatkov sú nasledovné:

6.3.1 online platba kartou (debetnou alebo kreditnou). Po vytvorení a odoslaní objednávky zo strany kupujúceho je kupujúci presmerovaný na platobnú bránu GoPay, prostredníctvom ktorej je možné realizovať platbu. Akceptované typy platobných kariet pri platbe podľa tohto bodu sú: VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic a Maestro. Pri platbe podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúci neúčtuje žiadne poplatky spojené s týmto spôsobom platby.

6.3.2 online bankový prevod cez bránu GoPay. Po vytvorení a odoslaní objednávky zo strany kupujúceho je kupujúci presmerovaný cez platobnú bránu GoPay, do svojho internet bankingu, kde je možné realizovať platbu s predvyplneným prevodným príkazom. Pri platbe podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúci neúčtuje žiadne poplatky spojené s týmto spôsobom platby.

Podporované online bankové prevodyPotvrdenie o platbeZadanie platbyPredvyplnený platobný príkaz
Slovenská sporiteľňaonline24/7áno
UniCredit Bankonline24/7áno
Tatra bankaonline24/7áno
Poštová bankaoffline*24/7áno
VÚB bankaonline24/7áno

* offline platobná metóda s predvyplneným platobným príkazom

6.3.3 platba offline bankovým prevodom cez bránu GoPay. Platba cez bankovú sieť vybraných slovenských bánk platobnej brány GoPay umožňuje štandardný bankový prevod podľa bodu 6.3.6 týchto všeobecných obchodných podmienok s automatickým potvrdením o vykonanej platbe, ktoré urýchli proces spracovania objednávky. Platbu je možné zadať kedykoľvek, ale spracovaná je v úradných hodinách príslušnej banky. Pri platbe podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúci neúčtuje žiadne poplatky spojené s týmto spôsobom platby.

Zoznam podporovaných bánk pre spôsob platby podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok: ČSOB, OTP Banka, Prima banka, Citibank, Fio banka, mBank, ING Bank, J&T Banka, Oberbank, Privatbanka, BKS Bank.

6.3.4. platba v hotovosti alebo platba kartou pri doručení tovaru na predajňu predávajúceho (t.j. pri osobnom vyzdvihnutí tovaru kupujúcim) na adrese M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš. Pri platbe podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúci neúčtuje žiadne poplatky spojené s týmto spôsobom platby. Finančné prostriedky v celej výške kúpnej ceny a súvisiacich poplatkov je kupujúci povinný uhradiť pred prevzatím dodávaného tovaru. V prípade neuhradenia kúpnej ceny a súvisiacich poplatkov podľa predchádzajúcej vety, nebude tovar kupujúcemu zo strany predávajúceho odovzdaný a predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.3.5 platba na dobierku. Finančné prostriedky sú uhradené predávajúcemu prostredníctvom doručujúceho pracovníka kuriérskej spoločnosti pri doručovaní tovaru kupujúcemu. Finančné prostriedky v celej výške sumy dobierky je kupujúci povinný uhradiť pred prevzatím dodávaného tovaru. V prípade neuhradenia dobierky nebude tovar kupujúcemu zo strany doručujúceho kuriéra, odovzdaný, a predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pri platbe podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúci účtuje poplatok vo výške 1,20 EUR vrátane DPH.

6.3.6 štandardný bezhotovostný prevod alebo vklad na bankový účet predávajúceho číslo účtu v tvare IBAN SK8511000000002629128393, ako variabilný symbol kupujúci uvedie číslo objednávky. V prípade takejto platby je potrebné, aby boli finančné prostriedky prevedené z účtu kupujúceho na účet predávajúceho (napr. prevodným príkazom, prostredníctvom internetbankingu a pod) alebo aby boli finančné prostriedky kupujúceho priamo vložené na účet predávajúceho. Pri platbe podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúci neúčtuje žiadne poplatky spojené s týmto spôsobom platby. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu ako aj súvisiace poplatky v lehote 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí objednávky v zmysle bodu 3.8 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak kúpna cena a súvisiace poplatky nebudú v uvedenej lehote uhradené, predávajúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku kupujúceho, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.4 V prípade platby podľa bodu 6.3.1, 6.3.2 alebo 6.3.3 týchto všeobecných obchodných podmienok sa kupujúci zaväzuje uhradiť kúpnu cenu ako aj súvisiace poplatky v lehote 3 dní od doručenia oznámenia o prijatí objednávky v zmysle bodu 3.8 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak kúpna cena a súvisiace poplatky nebudú v uvedenej lehote uhradené, predávajúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku kupujúceho, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.5 Kúpna cena a súvisiace poplatky sa považujú za uhradené dňom pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho, a v prípade úhrady formou dobierky dňom úhrady finančných prostriedkov doručujúcemu kuriérovi.