Obchod a servisné služby

Zabezpečíme vám školenia na jednom mieste šité na mieru a eliminujeme všetky súvisiace riziká a zbytočné náklady.

Oblasť obchodu a servisných služieb je mimoriadne náročná na organizovanie jednotných školení. Výzvou je zvyčajne zhromaždiť všetkých servisných technikov či odborných pracovníkov s celoslovenskou pôsobnosťou na jedno miesto.

Okrem školení, ktoré sú povinné zo zákona, vám vieme poskytnúť, zabezpečiť a zorganizovať aj nadštandardné školenia, ktoré vyplývajú z vašich interných nariadení či certifikátov.

Možné riziká:

  • roztrúsení pracovníci v rôznych regiónoch – zabezpečíme, aby sa všetci vaši zamestnanci zúčastnili školenia na jednom mieste. Školenia organizujeme a plánujeme s dostatočným časovým rozostupom. V prípade potreby aj rok dopredu,
  • neprehľadná frekvencia školení – zamestnanci nastupujú v rôznych dátumoch a zároveň vašim zamestnancom vyplývajú zo zákona rozdielne školenia s rôznou frekvenciou. Zabezpečíme vám vďaka nášmu cloudovému systému, aby ste mali školenia synchronizované a prehľadne dokumentované,
  • nedostatočná evidencia dokumentácie – nech vaši zamestnanci pracujú na akejkoľvek prevádzke, musia sa vedieť v prípade inšpekcie preukázať potrebnými osvedčeniami a dokumentáciou. S našim systémom máte k dispozícii dokumenty nielen na centrále, ale aj priamo vo svojom internom systéme, kdekoľvek sa nachádza váš zamestnanec,
  • zbytočné náklady – v prípade, že sa vaši zamestnanci nachádzajú v rôznych regiónoch, môže byť ich školenie mimoriadne nákladné, pokiaľ ho zastrešujete individuálne. Vieme vám poskytnúť viacero projektových riešení, ktoré vedú k úspore vašich nákladov, napríklad e-learningové školenia, celofiremné prezenčné školenie alebo zaškolenie vášho personálu, ktorý pod našou záštitou garanta môže školiť vašich zamestnancov. 

Aké sú zákonné povinnosti?

  • Zaškolenie zamestnancov pred pridelením pracovných povinností – okrem BOZP, OPP či PZS a OŽP vám vieme zabezpečiť aj školenia priamo šité na mieru vašim interným predpisom či certifikátom.

Naše referencie

Firmy, ktorým sme pomohli.

Jungheinrich AutoPalace Bratislava TOI TOI & DIXI Engie
Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás