Spoľahnite sa na naše služby, ktoré zabezpečujeme pre oblasť hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych zariadení a ich príslušenstva.

Čo vám vieme poskytnúť?


Z kapacitných dôvodov vykonávame revízie, kontroly, či opravy prioritne u našich zmluvných klientov. Naši klienti sa tak môžu spoľahnúť, že ich prístroje a zariadenia sú spolu s príslušenstvom kedykoľvek pripravené splniť svoj účel. Pravidelné kontroly, revízie a opravy sú zároveň jedným z kritérií pri posudzovaní poistných udalostí.
 

Poskytujeme tiež:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás