Spoľahnite sa na naše služby, ktoré zabezpečujeme pre oblasť hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych zariadení a ich príslušenstva.

Čo vám vieme poskytnúť?

  • Kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov,
  • kontroly a opravy požiarnych zariadení,
  • kontroly požiarnych vodovodov a vykonávanie tlakových skúšok hydrantových hadíc,
  • ročné prehliadky, údržbu a opravy požiarnych uzáverov – požiarne dvere, požiarne okná, požiarne klapky
  • projekciu, realizáciu, kontrolu a servis zariadení na odvod tepla, dymu a splodín horenia.

Z kapacitných dôvodov vykonávame revízie, kontroly, či opravy prioritne u našich zmluvných klientov. Naši klienti sa tak môžu spoľahnúť, že ich prístroje a zariadenia sú spolu s príslušenstvom kedykoľvek pripravené splniť svoj účel. Pravidelné kontroly, revízie a opravy sú zároveň jedným z kritérií pri posudzovaní poistných udalostí.
 

Poskytujeme tiež:

  •   predaj a montáž hasiacich prístrojov,
  •   predaj príslušenstva a náhradných dielov požiarnych zariadení,
  •   bezpečnostné značenia.
Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás