Firmy a podnikatelia

Spoľahnite sa na nás pri zaisťovaní bezpečnosti práce, či už máte zamestnancov alebo zodpovedáte sami za seba.

Zamestnávatelia

Ako zamestnávateľ ste povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie BOZP a OPP.

Aké sú vaše povinnosti?

 

Podnikatelia bez zamestnancov

V rámci BOZP zodpovedáte sami za seba, no pracovný úraz spôsobený vašou nepozornosťou alebo porušením BOZP vám môže spôsobiť ekonomické problémy. Týka sa to najmä spoločných pracovísk, kde spolupracujete so zamestnancami iných firiem či inými SZČO. Pre OPP je rozhodujúcim parametrom vykonávaná činnosť a jej miesto výkonu.

 

Užitočné rady

Pozrieť referencie

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás