Obchodné reťazce a firmy s viacerými prevádzkami

Spoľahlivo splníme všetky špecifické potreby, ktoré váš segment v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby vyžaduje.

Obchodné reťazce a firmy s viacerými pobočkami čelia vysokej fluktuácii a potrebe zabezpečiť školenia väčšiemu počtu zamestnancov. Časté kontroly zo strany štátnych inštitúcií vyžadujú jednotnú dokumentáciu (aj v zmysle medzinárodných štandardov ISO). Dokumentácia musí byť dostupná nielen na centrále spoločnosti, ale aj na jednotlivých prevádzkach.

Aké sú naše skúsenosti z praxe?

U klientov sieťového charakteru sa z pohľadu našich služieb stretávame so zvýšenými nárokmi na realizáciu školení, ktoré sú spôsobené buď vysokou fluktuáciou alebo potrebou zabezpečiť odborné školenia väčšiemu počtu zamestnancov. Ďalšou potrebou býva spravidla potreba jednotnej dokumentácie (aj v zmysle medzinárodných štandardov ISO), ktorú je potrebné mať dostupnú jednak na centrále spoločnosti ako aj na jednotlivých prevádzkach pri kontrolách zo strany štátnych inštitúcií. Nebýva výnimkou, že klienti majú pre svoje prevádzky rôznych dodávateľov alebo realizácia služieb neprebieha na prevádzkach koordinovane. Z toho vyplýva zmätok v oblasti kompetencií a zodpovedností, čo realizáciu služieb do značnej miery komplikuje. Klient je tak vystavený riziku udelenia pokút a ďalším súvisiacim problémom.

Možné riziká:

  • vysoká fluktuácia,
  • nejednotnosť dokumentácie,
  • problematická dostupnosť dokumentácie a evidencia,
  • nekoordinovaný postup výkonu činností,
  • problém s tým, kto je za čo zodpovedný,
  • náročná komunikácia s viacerými dodávateľmi alebo osobami.

Projektové riadenie

Základom úspešnej realizácie našich služieb pre klientov s viacerými prevádzkami je projektové riadenie pod dohľadom manažéra projektov.

Projektové riadenie reťazcov resp. sieťových klientov je odpoveďou na všetky otázky zamestnávateľov, ktorí majú prevádzky vo viacerých regiónoch, po celom Slovensku, vysokú fluktuáciu, decentralizovanú dokumentáciu a tiež aj procesy riadenia a starostlivosti o BOZP a OPP.

Na základe našich viac ako 20 ročných skúseností máme konkrétnu predstavu o vytvorení funkčného mechanizmu, ktorý má zabezpečiť komfortné prostredie pre zamestnávateľov sieťové charakteru jednak v oblasti implementácie procesov a postupov ako aj kontinuálneho rozvoja týkajúceho sa starostlivosti o BOZP a OPP.

Pre efektívnu spoluprácu je na úvod potrebné špecifikovať vhodné komunikačné kanály, určiť zodpovednosti  a zostaviť realizačný tím.

Radi vám osobne predstavíme niektoré spôsoby ako sa dá vyššie uvedeným problémom predísť a ako prebieha projekt realizácie poskytovania našich služieb. Pretože na každý problém existuje riešenie.

Naše referencie

Firmy, ktorým sme pomohli.

Gate Cafe+co Tatry Mountain Resorts
Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás