Vďaka pravidelným prehliadkam a revíziám predídete neočakávaným nehodám a poruchám vašich zariadení.

Odborné prehliadky a revízie vykonávame s pomocou tímu skúsených revíznych technikov s dlhoročnou praxou, a to v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Z kapacitných dôvodov vykonávame revízie vyhradených technických zariadení prioritne našim zmluvným klientom.

Aké odborné prehliadky a skúšky vykonávame?

  • Prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov
  • Prehliadky zdvíhacích zariadení
  • Prehliadky plynových zariadení
  • Prehliadky tlakových zariadení
Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás