Oprávnenia

Oprávnenie na vykonávanie odborných činností vydané NIP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.

Oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce vydané NIP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.

Oprávnenia na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení vydané OPO v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.

Oprávnenie na vykonávanie odborných činností a služieb vydané ÚVZ a akreditáciu vydanú MZ SR

Ďalšie certifikáty

 

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás