Politika kvality

Náš cieľ je jednoduchý – spokojný zákazník. Preto dbáme na vysokú kvalitu svojich služieb, ktorú opierame o tri hlavné piliere:

1

Služby poskytujeme výhradne prostredníctvom vlastných zamestnancov

„Najdôležitejším prvkom pre udržanie kvality je neustále investovanie do vzdelávania našich zamestnancov a ich rozvoja po odbornej, ale aj osobnostnej stránke.“

Ing. Martin Trnovský, riaditeľ kvality

Pre poskytovanie našich služieb sú nevyhnutné odborné vedomosti a znalosti legislatívy. Preto dbáme na to, aby sa naši odborní pracovníci v predstihu oboznámili s plánovanými zmenami zákonov.

Pre svojich zamestnancov pravidelne organizujeme odborné školenia, ktoré realizujú vysokokvalifikovaní lektori z prostredia Národného inšpektorátu práce, Hasičského a záchranného zboru, Úradu verejného zdravotníctva, zástupcovia poisťovní, advokátskych kancelárií a iní odborníci z praxe.

V neposlednom rade zamestnancov aktívne podporujeme pri zvyšovaní svojej kvalifikácie, rozšírení odborného rozhľadu a zlepšovaní tzv. „soft skills“.

Pozrite si ponuku práce
2

Dodržiavame postupy v zmysle medzinárodnej certifikácie ISO

„Aby certifikácia dávala zmysel, je nevyhnutné  priebežne dohliadať na dodržiavanie postupov, získavať spätnú väzbu a hľadať možnosti zefektívnenia procesov.“

Ing. Adrián Kubinec, riaditeľ certifikačnej spoločnosti CeMS, s.r.o.

Pre zefektívnenie interných procesov sme zaviedli certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Záleží nám na zdraví a bezpečnosti práce našich zamestnancov, ako aj na životnom prostredí. Preto sme zaviedli certifikovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015.

Certifikáty boli udelené certifikačnou spoločnosťou CeMS, s. r. o. Všetky služby poskytujeme v súlade s uvedenými normami.

Naše certifikáty a oprávnenia
3

Využívame projektové riadenie

„Nezáleží na tom, koľko máte prevádzok, koľko máte zamestnancov, aká je ich fluktuácia alebo aké náročné sú vaše požiadavky. Žiadna situácia nie je pre nás nová a zároveň každá je jedinečná. A presne taký je aj náš prístup k vám.“

Ing. Martin Petran, prevádzkový riaditeľ

Vďaka viac ako 20-ročnému pôsobeniu na trhu vieme, že každý klient si zaslúži individuálny prístup. Pri náročnejších a rozsiahlejších zákazkách preto využívame projektové riadenie.

Projekt riadi koordinátor projektu, vyškolený odborný pracovník, pod dohľadom manažéra projektov. V úvode spolupráce si s klientom prejdeme všetky špecifické požiadavky, vyberieme najlepší spôsob riešenia a určíme si harmonogram výkonu činností, ktorý pracovne nazývame „Akčný plán”.

Pozrite si modelové riešenia
Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás