Stavebné firmy

Stavebníctvo patrí medzi najrizikovejšie odvetvia, preto považujeme bezpečnosť na všetkých úrovniach za dvojnásobne dôležitú.

Našim úspechom je nielen dielo postavené včas, ale rovnako aj bezúrazový priebeh stavebných prác vo všetkých fázach. 

Preto ponúkame odborný dohľad a služby autorizovaného bezpečnostného technika a zároveň služby koordinátora BOZP na stavenisku.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia radí a pomáha dodávateľovi a stavebnému dozoru uvádzať do praxe preventívne opatrenia počas všetkých fáz projektu.

Naši klienti sa môžu spoľahnúť na koordinátora, ktorý ovláda svoje kompetencie, má potrebné znalosti a vie poskytnúť expertízu prostredníctvom svojho know-how. Samozrejme, naši koordinátori sa sústredia aj na striktné plnenie svojich povinností a situáciu posudzujú svojím nezávislým profesionálnym pohľadom.

Kompetencie koordinátora

Znalosti koordinátora

Know – how koordinátora

Povinnosti koordinátora

Nezávislosť koordinátora

Stavby realizované pod našim dozorom: 


Koordinácia stavebných prác pre nás znamená oveľa viac, ako len plniť požiadavky definované v právnych a ostatných predpisoch. Naši klienti sa môžu spoľahnúť na nadštandardné služby.

Naše referencie

Firmy, ktorým sme pomohli.

ESIN construction Euro-building, a.s. Cestné stavby rbr betón
Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás