Výroba a priemysel

Pomôžeme vám predísť pracovným úrazom, pretože riziko úrazov je vo výrobnej sfére mimoriadne vysoké.

Vykonáme odborné zaškolenie vašich zamestnancov a zabezpečeníme revízie vašich technických zariadení, aby vaši zamestnanci mohli bezpečne pracovať. Segment priemyslu a výroby je náročný nielen na zabezpečenie BOZP, OPP, ale aj PZS a ŽP. Radi vám zabezpečíme služby, dokumentáciu či smernice aj nad rámec zákona, presne podľa vašich špecifických požiadaviek.

Možné riziká:

Aké sú zákonné povinnosti?

Naše referencie

Firmy, ktorým sme pomohli.

Kia Gabor St. Nicolaus Scheidt&Bachmann
Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás