Výroba a priemysel

Pomôžeme vám predísť pracovným úrazom, pretože riziko úrazov je vo výrobnej sfére mimoriadne vysoké.

Vykonáme odborné zaškolenie vašich zamestnancov a zabezpečeníme revízie vašich technických zariadení, aby vaši zamestnanci mohli bezpečne pracovať. Segment priemyslu a výroby je náročný nielen na zabezpečenie BOZP, OPP, ale aj PZS a ŽP. Radi vám zabezpečíme služby, dokumentáciu či smernice aj nad rámec zákona, presne podľa vašich špecifických požiadaviek.

Možné riziká:

  • fluktuácia – časté nábory nových zamestnancov nesú so sebou povinnosť kvalitného vstupného zaškolenia,
  • úrazovosť – pracovné podmienky sú náročné, preto je nutné mať vypracovanú detailnú dokumentáciu, absolvované školenia a dodržiavať predpisy,
  • nedostatočné preventívne opatrenia – každý zamestnanec a každá činnosť musí mať stanovený takzvaný bezpečný pracovný postup. S tým súvisí aj zabezpečenie ochranných pracovných prostriedkov, s ktorými vám radi poradíme.

Aké sú zákonné povinnosti?

  • Časté kontroly a audity (interné, či kvôli ISO certifikátom) – interné audity, štátne inšpekcie či spĺňanie prísnych noriem certifikátov si vyžadujú kvalitnú prípravu,
  • revízie technických zariadení – pomôžeme vám zabezpečiť kontroly aj papierovú dokumentáciu, takže vaši zamestnanci môžu bezpečne pracovať a vy sa vyhnete riziku pokút v prípade inšpekcie,
  • odborné školenia pracovníkov – zabezpečíme vám kvalitné školenia pre všetkých pracovníkov, presne podľa vašich a legislatívnych požiadaviek. Udržať prehľad o termínoch povinných školení pre všetkých pracovníkov je náročné. S naším systémom však máte k dispozícii evidenciu každého školenia a zamestnanca.

Naše referencie

Firmy, ktorým sme pomohli.

Kia St. Nicolaus Gabor
Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás