5 typov vecí, ktoré by mala obsahovať lekárnička na pracovisku

Autor: Katarína Žúborová

 

5 typov vecí, ktoré by mala obsahovať lekárnička na pracovisku

lekárnička

Zamestnaný človek strávi v práci asi polovicu svojho života. Na pracovisku je vystavený vplyvu rôznych faktorov, ktoré sú v závislosti od povahy jeho zamestnania viac či menej nebezpečné. Ak zamestnanec utrpí pracovný úraz, nasleduje okamžitá prvá pomoc a ľudia siahajú po lekárničke. Viete, čo by mala obsahovať?

Zákon a povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný vytvoriť zamestnancom také pracovné podmienky a prostredie, aby minimalizoval akékoľvek zdravotné riziká. Ak sa predsa len prihodí úraz, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť poskytnutie prvej pomoci. Povinnou výbavou každého pracoviska je podľa zákona takisto lekárnička.

Obsah lekárničky na pracovisku však nie je stanovený žiadnym predpisom ani zákonom. Každé pracovné prostredie je špecifické a všetky riziká musí vyhodnotiť zamestnávateľ. Do úvahy by mal zobrať charakter práce, prostredie a rovnako aj spôsobilosť zamestnancov.

Vybavenie lekárničky teda závisí od druhu práce a lekárnička v chemickom laboratóriu sa môže líšiť od tej v riaditeľni základnej školy. Takisto sa môžete rozhodnúť, či je pre vás lepšia nástenná lekárnička (drevená, kovová, plastová) alebo skôr prenosná. Prenosnú lekárničku využijete najmä v teréne a v zamestnaniach, ktoré vyžadujú väčší pohyb. 

Určenie obsahu lekárničky

Ste zamestnávateľom? Pri stanovení obsahu lekárničky na vašom pracovisku vychádzajte z nasledujúcich predpokladov:

Vypracujte si interný dokument o rizikách, nebezpečenstvách a potenciálnych ohrozeniach na pracovisku a určite si obsah lekárničky. Skonzultujte ho s bezpečnostným technikom a s osobou oprávnenou poskytovať pracovnú zdravotnú službu. Takisto by ste si mali určiť osobu zodpovednú za kontrolu obsahu lekárničky a komponentov po exspirácii a pravidelnú kontrolu na pracovisku.

Čo by mala obsahovať lekárnička na pracovisku?

Hoci neexistuje žiadny univerzálny obsah lekárničky vhodný pre všetky pracoviská, predsa len je dobré držať v nej tieto základné veci:

Lekárničky pre pracoviská neobsahujú analgetiká, pretože pacient s výraznými bolesťami by mal byť vyšetrený lekárom, ktorý mu určí diagnózu. Ak sa predsa len v nejakej lekárničke analgetiká vyskytnú, tak iba také, ktoré neobsahujú zložky tlmiace vnímanie (napr. paralen, acylpyrin).

Autolekárnička

Obsah lekárničiek v automobiloch určuje priamo vyhláška. Odlišujú sa od seba prakticky len tým, pre akú kategóriu vozidiel sú určené (motolekárničky pre motocykle, lekárničky pre osobný automobil, pre vozidla nákladnej a hromadnej dopravy). Ak autolekárničku v aute nemáte, chýba niektorá jej časť alebo je niečo po expirácii, hrozí vám pri kontrole pokuta.

Obsah a platnosť autolekárničky by ste si mali kontrolovať pravidelne, nielen tesne pred absolvovaním technickej kontroly (STK). Po autolekárničke siahnite vždy, keď potrebujete:

Nezabudnite doplniť obsah autolekárničky opätovne po použití ktorejkoľvek jej súčasti resp. vymeniť po otvorení komponenty, ktoré by mali byť asepticky / sterilne zabalené.

Pozor na pravidelné kontroly

Zamestnanec zodpovedný za obsah lekárničky by ju mal pravidelne kontrolovať, liečivá po expirácii vyradiť a nahradiť novými. Kontrolu stavu a umiestnenia lekárničky vykonáva aj príslušný inšpektorát práce.

Kontrolný orgán vám môže v prípade zanedbania povinnosti uložiť pokutu podľa závažnosti rizika od 330 eur a viac. V prípade vážneho úrazu zamestnanca môže byť nedostatočný obsah lekárničky vyhodnotený dokonca ako trestný čin. Lekárničku sa preto snažte vždy udržiavať v tom najlepšom stave.

Príklad obsahu lekárničky na pracovisku

Povedzme, že vykonávate bežnú administratívnu prácu v kancelárii s počtom zamestnancov 15 – 30. Štandardné lekárničky v takýchto typoch zamestnaní môžu obsahovať nasledovné:

Zdravotnícke pomôcky

Dezinfekcia

Väčšie rany, popáleniny

Krvácanie, zlomeniny

Malé rany

Poškodenie oka


Katarína Žúborová verejný zdravotník

Práci v PZS sa začala venovať po absolvovaní štúdia verejného zdravotníctva, ktoré bolo obohatené o akademické aj pracovné skúsenosti v zahraničných inštitúciách, najmä z Dánska a Holandska. Okrem služieb v rámci zdravotného dozoru a posudzovania faktorov práce a pracovného prostredia sa venuje aj kurzom predlekárskej prvej pomoci. Zaujíma sa o environmentálne témy, prevenciu negatívnych vplyvov a poškodenia zdravia a rada poskytne pomoc pri riešení organizačných záležitostí v rámci celkovej ochrany a zlepšovania zdravia zamestnancov.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás