Autor: Katarína Žúborová
Dátum: 17. septembra 2020

Zamestnaný človek strávi v práci asi polovicu svojho života. Na pracovisku je vystavený vplyvu rôznych faktorov, ktoré sú v závislosti od povahy jeho zamestnania viac či menej nebezpečné. Ak zamestnanec utrpí pracovný úraz, nasleduje okamžitá prvá pomoc a ľudia siahajú po lekárničke. Viete, čo by mala obsahovať?

Zákon a povinnosti zamestnávateľa 

Zamestnávateľ je povinný vytvoriť zamestnancom také pracovné podmienky a prostredie, aby minimalizoval akékoľvek zdravotné riziká. Ak sa predsa len prihodí úraz, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť poskytnutie prvej pomoci. Povinnou výbavou každého pracoviska je podľa zákona takisto lekárnička. 

Obsah lekárničky na pracovisku však nie je stanovený žiadnym predpisom ani zákonom. Každé pracovné prostredie je špecifické a všetky riziká musí vyhodnotiť zamestnávateľ. Do úvahy by mal zobrať charakter práce, prostredie a rovnako aj spôsobilosť zamestnancov. 

Vybavenie lekárničky teda závisí od druhu práce a lekárnička v chemickom laboratóriu sa môže líšiť od tej v riaditeľni základnej školy. Takisto sa môžete rozhodnúť, či je pre vás lepšia nástenná lekárnička (drevená, kovová, plastová) alebo skôr prenosná. Prenosnú lekárničku využijete najmä v teréne a v zamestnaniach, ktoré vyžadujú väčší pohyb.  

Určenie obsahu lekárničky 

Ste zamestnávateľom? Pri stanovení obsahu lekárničky na vašom pracovisku vychádzajte z nasledujúcich predpokladov:

 • Aký je charakter vašej práce?
 • v akom prostredí ju zvyčajne zamestnanci vykonávajú?
 • aká je ich spôsobilosť pre výkon práce? (tento predpoklad treba vziať do úvahy pri zamestnávaní telesne/mentálne postihnutých)
 • aký je zvyčajný počet zamestnancov na pracovisku?   

Vypracujte si interný dokument o rizikách, nebezpečenstvách a potenciálnych ohrozeniach na pracovisku a určite si obsah lekárničky. Skonzultujte ho s bezpečnostným technikom a s osobou oprávnenou poskytovať pracovnú zdravotnú službu. Takisto by ste si mali určiť osobu zodpovednú za kontrolu obsahu lekárničky a komponentov po exspirácii a pravidelnú kontrolu na pracovisku.

Čo by mala obsahovať lekárnička na pracovisku?

Hoci neexistuje žiadny univerzálny obsah lekárničky vhodný pre všetky pracoviská, predsa len je dobré držať v nej tieto základné veci:

 • liečivá –  v lekárničke by ste mali napríklad držať liek, ktorý pomáha pri akútnych hnačkách (napr. Carbosorb) a základnú očnú roztokovú instiláciu (napr. Ophtal) pri pálení, rezaní a svrbení očí. Medzi základnú výbavu liečiv v lekárničke patrí aj dezinfekčný prípravok (napr. Mezosept) a peroxid vodíka na čistenie rán. Je dôležité pripomenúť, že v lekárničke nemôžu byť žiadne iné lieky, okrem vyššie uvedených (výnimku tvorí aktívne uhlie).
 • obväzový materiál – obväzový materiál je úplný základ každej lekárničky. Tá vaša by mala obsahovať aspoň 2 balenia sterilnej gázy, sterilné obväzy, ovínadlá (škrtiace a hydrofilné), trojcípu šatku a obväzovú vatu. Takisto sa vám hodí aj vodeodolná textilná náplasť (rýchloobväz).
 • zdravotnícke pomôcky – sem radíme príručku „Prvá pomoc“, resuscitačné rúška, zatvárací špendlík a polyetylénové rukavice prvého kontaktu, ktoré sa vám zídu práve pri poskytovaní prvej pomoci.
 • izotermická fólia – každá lekárnička by mala byť vybavená aspoň jedným kusom izotermickej polyesterovej fólie naparovanej hliníkom. Tá slúži ako súčasť protišokovej terapie tým, že minimalizuje únik tepla z organizmu. 
 • teplomer a nožnice s tupou špičkou – vďaka teplomeru viete okamžite zistiť, či má zranený zamestnanec teplotu a pomocou nožníc si ľahko odstrihnete potrebný kus obväzu alebo gázy. 

Lekárničky pre pracoviská neobsahujú analgetiká, pretože pacient s výraznými bolesťami by mal byť vyšetrený lekárom, ktorý mu určí diagnózu. Ak sa predsa len v nejakej lekárničke analgetiká vyskytnú, tak iba také, ktoré neobsahujú zložky tlmiace vnímanie (napr. paralen, acylpyrin). 

Autolekárnička

Obsah lekárničiek v automobiloch určuje priamo zákon. Odlišujú sa od seba prakticky len tým, pre akú kategóriu vozidiel sú určené (motolekárničky pre motocykle, lekárničky pre osobný automobil, pre vozidla nákladnej a hromadnej dopravy). Ak autolekárničku v aute nemáte, chýba niektorá jej časť alebo je niečo po expirácii, hrozí vám pri kontrole pokuta. 

Obsah a platnosť autolekárničky by ste si mali kontrolovať pravidelne, nielen tesne pred absolvovaním technickej kontroly (STK). Po autolekárničke siahnite vždy, keď potrebujete:

 • ošetriť malé rany a odreniny, 
 • ošetriť rany, popáleniny a krvácanie, 
 • ošetriť zlomeniny a poranenia kĺbov, 
 • ochrániť záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii.

Nezabudnite doplniť obsah autolekárničky opätovne po použití ktorejkoľvek jej súčasti resp. vymeniť po otvorení komponenty, ktoré by mali byť asepticky / sterilne zabalené. 

Pozor na pravidelné kontroly

Zamestnanec zodpovedný za obsah lekárničky by ju mal pravidelne kontrolovať, liečivá po expirácii vyradiť a nahradiť novými. Kontrolu stavu a umiestnenia lekárničky vykonáva aj príslušný inšpektorát práce. 

Kontrolný orgán vám môže v prípade zanedbania povinnosti uložiť pokutu podľa závažnosti rizika od 330 eur a viac. V prípade vážneho úrazu zamestnanca môže byť nedostatočný obsah lekárničky vyhodnotený dokonca ako trestný čin. Lekárničku sa preto snažte vždy udržiavať v tom najlepšom stave.

Príklad obsahu lekárničky na pracovisku

Povedzme, že vykonávate bežnú administratívnu prácu v kancelárii s počtom zamestnancov 15 – 30. Štandardné lekárničky v takýchto typoch zamestnaní môžu obsahovať nasledovné:

 • Príručka „Prvá pomoc“– Traumatologický plán 
 • Karta prvej pomoci

Zdravotnícke pomôcky

 • Resuscitačné rúško 2 ks 
 • Zavierací špendlík 6 ks
 • Polyetylénové rukavice prvého kontaktu 1 ks
 • Izotermická polyesterová fólia naparovaná hliníkom 1 ks 
 • Nožnice 1 ks 
 • Teplomer 1 ks 
 • Leukoplast 1 ks 
 • Vata obväzová skladaná 50g 2 ks

Dezinfekcia 

 • Dezinfekčný prostriedok spray napr. Mezosept, Ajatín 1 ks 
 • Tampóny 4 ks
 • Rukavice vyšetrovacie 3 páry 
 • Pinzeta 1 ks 

Väčšie rany, popáleniny

 • Gázový krycí obväz 10 × 10 cm 3 ks 
 • Fixačné ovínadlo 
 • Obväz hydrofilný sterilný 6 × 500 cm 1 ks 
 • Obväz hydrofilný sterilný 8 × 500 cm 1 ks 
 • Obväz hydrofilný sterilný 10 × 500 cm 1 ks 
 • Panthenol spray 1 ks 

Krvácanie, zlomeniny

 • Ovínadlový krycí obväz 2 ks 
 • Obväz hotový sterilný 2 ks 
 • Elastické ovínadlo 3 ks 
 • Trojrohá šatka 3 ks 
 • Gumové ovínadlo 1 ks 

Malé rany

 • Náplasťové rýchloobväzy 20 ks 
 • Gázový krycí obväz 7,5 × 7,5 cm 2 ks 

Poškodenie oka

 • Ophtal 1 ks

Katarína Žúborová verejný zdravotník

Práci v PZS sa začala venovať po absolvovaní štúdia verejného zdravotníctva, ktoré bolo obohatené o akademické aj pracovné skúsenosti v zahraničných inštitúciách, najmä z Dánska a Holandska. Okrem služieb v rámci zdravotného dozoru a posudzovania faktorov práce a pracovného prostredia sa venuje aj kurzom predlekárskej prvej pomoci. Zaujíma sa o environmentálne témy, prevenciu negatívnych vplyvov a poškodenia zdravia a rada poskytne pomoc pri riešení organizačných záležitostí v rámci celkovej ochrany a zlepšovania zdravia zamestnancov.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás