Ako si vybrať správny hasiaci prístroj?

Dátum: 9. marca 2020

hasiaci prístroj

Vznik požiaru na pracovisku ohrozuje nielen podnikanie, ale najmä vás a vašich zamestnancov. Dbajte na prevenciu a investujte do potrebných hasiacich prístrojov. Viete, ako ich rozlišujeme a aký sa hodí práve pre vašu prevádzku?

Pre zabezpečenie pracoviska z pohľadu požiarnej ochrany máte podľa zákona č. 314/2001 Z. z. a Vyhlášky č. 121/2002 Z. z. povinnosť zabezpečiť požiarnu prevenciu odborne spôsobilou osobou. Tá by mala zabezpečiť aj výber a umiestnenie vhodných hasiacich prístrojov, ktoré sa rozdeľujú nasledovne.

Vodný hasiaci prístroj

Hlavným hasiacim účinkom tohto typu prístroja je ochladzovací účinok, pretože voda odoberá horiacim predmetom veľké množstvo tepla. Pre použitie vody v hasiacich prístrojoch je potrebné, aby bola náplň mrazuvzdorná. Pridaním solí alebo organických látok sa znižuje bod tuhnutia.

Vodný hasiaci prístroj využijete pri hasení látok pevného skupenstva. V žiadnom prípade ním nehaste elektrické zariadenia pod elektrickým napätím. Podnikáte v oblasti poľnohospodárstva a riziko vzniku ohňa spočíva najmä vo vznetlivosti pevných látok, ako drevo alebo slama? Tento typ je pre vás vhodnou voľbou.

Penový hasiaci prístroj

Hasiaca pena má najmä izolačný účinok. Z peny sa prakticky okamžite vylučuje voda, a preto je vedľajším hasiacim účinkom aj ochladzovanie. Izolačný účinok je spôsobený vrstvou peny, ktorá oddeľuje horiacu látku od prístupu vzduchu.

Penový hasiaci prístroj najúčinnejšie využijete pri hasení horľavých kvapalín. Nehaste ním acetón alebo lieh, ktoré penovú zložku rozkladajú. Tak ako aj v prípade vodných hasiacich prístrojov, neodporúčame ním hasiť objekty pod elektrickým napätím.

Práškový hasiaci prístroj

Univerzál medzi hasiacimi prístrojmi. Práškový hasiaci prístroj využijete v skladoch, stavebníctve, poľnohospodárstve ale aj vo firmách z oblasti chemického priemyslu. Hasivom je jemný prášok, ktorý je poháňaný plynom.

Keďže prášok nie je vodivý, tieto prístroje sú vhodné na hasenie zariadení pod elektrickým napätím. Práškovým hasiacim prístrojom nehaste požiar v blízkosti jemnej elektroniky, mechaniky alebo alkalických a horľavých kovov.

Snehový hasiaci prístroj

Hasivom je v tomto prípade stlačený oxid uhličitý. Pozor! Nebezpečenstvo hrozí pri rozpínaní plynu pri opúšťaní nádoby. Môže spôsobiť vážne omrzliny a je dôležité prúdnicu držať pri hasení iba za držadlo.

Snehový hasiaci prístroj spoľahlivo využijete pri boji s horľavými kvapalinami, plynmi aj zariadeniami pod elektrickým napätím. Neodporúčame používať pri hasení dreva a iných pevných látok. Mimoriadne opatrne s ním manipulujte v uzavretom prostredí.

Ďalším druhom hasiacich prístrojov tzv. halónové hasiace prístroje, ktoré nahradili životnému prostrediu škodlivé halotrónové zariadenia. Majú významný chladiaci a dusivý efekt a vďaka chemickým mechanizmom hasenia sú veľmi účinné a univerzálne.

Ponuku hasiacich prístrojom, ktoré sú skladom na našom eshope nájede kliknutím sem:

Pozrieť si ponuku hasiacich prístrojov na eshope

V prípade, že hľadáte ďalšie informácie ohľadom hasiacich prístrojov pre vašu firmu, kontaktujte náš odborne vyškolený personál. Ochotne vám poradíme a zabezpečíme pre vás všetky dôležité služby v oblasti hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych zariadení a ich príslušenstva.


Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás