Autor: Martin Trnovský
Dátum: 9. novembra 2020

Hovorí sa, že najlepším liekom je prevencia. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri školeniach BOZP v čase koronakrízy?

Dôležitá dokumentácia

Úlohou dokumentácie a školení v oblasti BOZP je predchádzať pracovným úrazom, požiarom a ďalším situáciám, ktoré poškodzujú zdravie zamestnanca.Zamestnávatelia sa preto snažia dodržiavať všetky povinnosti a pravidelne zabezpečovať školenia BOZP.

„Zamestnávateľ môže školenie vykonať sám, prostredníctvom zamestnancov alebo prostredníctvom dodávateľa s príslušným oprávnením Národného inšpektorátu práce,“ vysvetľuje Martin Trnovský, autorizovaný bezpečnostný technik spoločnosti GAJOS, s.r.o.

Základné informácie o BOZP školeniach

BOZP v mnohých zamestnávateľoch evokuje súbor nariadení a povinností. Nie je však namierené len proti nim, skratka predstavuje práva a povinnosti aj pre zamestnancov. Aké základné informácie potrebujete vedieť?

  • Školenia BOZP musia absolvovať všetci zamestnanci od prvého dňa začatia pracovnej činnosti. Platí to aj pre zamestnávateľov s jediným zamestnancom.
  • Školenia je povinný zabezpečiť zamestnávateľ na svoje náklady.
  • Školenie musí zamestnanec absolvovať hneď po nástupe do zamestnania a zamestnávateľ ho musí periodicky zabezpečovať každé 2 roky.
  • Ak ste zamestnanec a začínate nový pracovný pomer, musíte znovu absolvovať školenie BOZP. To sa z pôvodného zamestnania neprenáša.
školenia BOZP

Školenia BOZP v čase koronakrízy

Koronavírus znovu zasiahol do našich pracovných životov. Obmedzenia, ktoré musíme dodržiavať sa prirodzene dotýkajú aj BOZP školení. Ktoré sú tie najvýraznejšie?

„Pri školeniach naživo je potrebné dodržiavať povolený počet účastníkov v zmysle aktuálnych usmernení,“ hovorí Martin Trnovský zo spoločnosti GAJOS, s.r.o. „Národný inšpektorát práce odporúča školenia formou e-learningu alebo audiovizuálnou formou, pri ktorých je riziko nákazy minimálne. Overovanie vedomostí pri audiovizuálnej forme musí byť preukázateľné formou nahrávky.“

NIP takisto potvrdil, že v aktuálnej situácii nebudú plynúť lehoty platnosti školení za predpokladu, že ich objektívne nie je možné splniť. „Je dôležité, aby sme sa opäť vrátili k prísnemu dodržiavaniu pravidiel – k noseniu rúšok, dodržiavaniu odstupov a častej dezinfekcii rúk i povrchov. Len tak ochránime seba a zamestnancov,“ pripomína Martin Trnovský.

Vyberte si spoľahlivého dodávateľa

Zamestnávatelia si myslia, že školenia zvládnu sami, pretože zamestnancom najlepšie vysvetlia, čo majú robiť. Je to sčasti pravda, ale iba takto vykonávané BOZP školenie nestačí, ak zamestnávatelia nedisponujú odbornou spôsobilosťou v oblasti BOZP. Potrebný rozsah oblastí školenia pre prípad kontroly vám najlepšie určí externý odborník.

„Spoľahlivý dodávateľ sleduje aktuálnu situáciu a reaguje na ňu. V spoločnosti GAJOS vieme klientom odporučiť najlepšie možné riešenia, potrebné ochranné pomôcky a ideálny rozsah školení BOZP,“ vysvetľuje Martin Trnovský. GAJOS, s.r.o. funguje na trhu viac ako 20 rokov a patrí medzi popredných poskytovateľov služieb v oblasti BOZP.

Spoločnosť GAJOS pre svojich klientov zastrešuje komplexné služby od lepenia bezpečnostných značení až po právnu ochranu pri rôznych situáciách. Medzi najväčšie výhody patria roky skúseností, flexibilné riešenia a poskytovanie e-learningových BOZP školení, ktoré predstavujú rýchlejší a efektívnejší spôsob vzdelávania zamestnancov v rôznych oblastiach aj počas koronakrízy.

„Spoľahlivý dodávateľ je taký, pri ktorom sa môžete venovať svojej práci a on zatiaľ zabezpečí jej nespochybniteľnú bezpečnosť,“ uzatvára Martin Trnovský. Chcete sa dozvedieť viac, kliknite na stránku www.gajos.sk a nájdete tam všetky potrebné informácie.


Martin Trnovský autorizovaný bezpečnostný technik

V oblasti BOZP pracuje takmer 10 rokov. Ako odborný pracovník BOZP má skúsenosti so zákazníkmi rôzneho zamerania, venuje sa tiež oblasti výchovy a vzdelávania, tak vo vzťahu k zákazníkom, ako aj v rámci interných procesov. Neoddeliteľnou šúčasťou jeho práce je komunikácia s národnými autoritami v rámci problematiky BOZP. Rád sa účí nové veci a v prípade záujmu nadobudnuté vedomosti a skúsenosti rád odovzdáva ďalším.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás