E-learning: Online školenie BOZP a OPP počas koronakrízy

Dátum: 18. apríla 2020

 

e-learning

Aj vás sa dotkli opatrenia prijaté národnými autoritami? Využívajú vaši zamestnanci možnosť pracovať z domu? Ako zabezpečiť, aby boli dodržané lehoty platnosti školenia BOZP a OPP? E-LEARNING predstavuje aktuálne najbezpečnejší spôsob, ako zvládnuť povinné školenia BOZP a OPP, a tým aj dodržať požiadavky legislatívy.

Čo je e-learning?

Predstavuje moderný spôsob výučby s využitím informačných technológií a je tiež efektívnym prostriedkom, ako sa spojiť so zamestnancami a odovzdať im cenné informácie na diaľku počas home office-u.

Toto odovzdávanie informácií sa realizuje prostredníctvom online kurzu a predstavuje dištančné vzdelávanie ako také, teda samo štúdium za pomoci školiteľa, ktorý je fyzicky oddelený od študujúcich a vzdelávanie iba koordinuje.

Výhody e-learningu:

 • umožňuje vzdelávanie v dobe, keď to vyhovuje študujúcemu bez závislosti na ostatných (ostatných študujúcich, lektorovi) a na mieste vzdelávania (asynchrónny prístup)
 • umožňuje, na rozdiel od prednášky, kedykoľvek návrat jednotlivca k informácii, ktorá nebola dostatočne pochopená
 • poskytuje rýchlejší a efektívnejší spôsob vzdelávania (využíva interaktívny spôsob výučby)
 • online komunikácia so školiteľom
 • je viac názorný (využíva obrázky, animácie, videá)
 • umožňuje priebežnú aktualizáciu informácií, čo znamená rýchly prístup k novým znalostiam
 • zaručuje poskytovanie učebného materiálu rovnakej úrovne všetkým študujúcim

E-learningová aplikácia spoločnosti GAJOS, s. r. o., v oblasti BOZP ako forma vzdelávania spĺňa požiadavky platnej legislatívy a na základe splnených podmienok bola schválená Národným Inšpektorátom Práce SR.

Existujú dva spôsoby (prístupy), ako môžete online školenie BOZP a OPP využívať:

 1. Pošlete našej online podpore požiadavku na školenie spolu s potrebnými údajmi a my vašim zamestnancom vygenerujeme a zašleme prístupové údaje do kurzu.
 2. Školenia si môžete vytvárať samostatne v úlohe tzv. Moderátora v našom e-learningovom systéme.

Ako naša e-learningová aplikácia funguje?

1. Zákazník požiada prostredníctvom kontaktnej osoby o prihlasovacie údaje k požadovanému online školeniu emailom

V prípade, že zákazník má záujem vytvárať a spravovať prihlasovacie údaje pre svojich zamestnancov sám, bude mu na základe jeho požiadavky vytvorený prístup v úlohe „Moderátora kurzu“.

Pre vytvorenie používateľského konta sú potrebné nasledovné informácie:

 • meno a priezvisko zamestnanca
 • termín nástupu alebo termín opak. školenia
 • pracovné zaradenie
 • prevádzka/stredisko
 • email, na ktorý budú prihlasovacie údaje zaslané

2. Obratom pošleme prihlasovacie údaje kontaktnej osobe alebo priamo používateľovi spolu s informáciou o dostupnosti online školení BOZP alebo OPP

3. Zamestnanec, ktorý pridelené školenia absolvuje, si na záver vytlačí záznam, ktorý podpíše

4. Systém vygeneruje zamestnávateľovi prehľady, štatistiky o realizovaných školeniach a naplánuje termíny ich opakovania

Ponuka e-learningových kurzov:

 • Vstupné školenie BOZP a OPP
 • Opakované školenie BOZP a OPP
 • Školenie vodičov referentských vozidiel (do 3,5 t)

Z každého online školenia je vygenerovaný výstup – záznam.

Viac nájdete na https://www.gajos.sk/e-learning


Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás